Các chương trình học bổng hay tại Pháp

Các chương trình học bổng hay tại Pháp: Học bổng Eiffel

Học bổng này của chính phủ Pháp cho phép chi trả một khóa học trình độ thạc sỹ hoặc một kì du học 10 tháng trong khuôn khổ một cơ chế đồng hướng dẫn luận án. Học bổng này dành cho các bạn sinh viên có thành tích học tập, hoạt động xuất sắc và nhằm khuyến khích, đào tạo trong các nhà trường đại học của Pháp các nhà lãnh đạo tương lai. Ba lĩnh vực ưu tiên của chương trình học bổng là: khoa học, kinh tế – quản lý, luật và khoa học chính trị. Chính các trường của Pháp sẽ giới thiệu hồ sơ của bạn lên hội đồng xét duyệt học bổng. Thông báo học bổng thường mở vào cuối tháng 10, hạn nộp hồ sơ vào tháng 1 và kết quả học bổng vào tháng 3 hàng năm.

Học bổng được áp dụng cho 3 nhóm ngành chính: Ngành khoa học kĩ thuật bậc Thạc sĩ (Khoa học bậc Tiến sĩ), ngành kinh tế học và quản lí, ngành luật và khoa học chính trị.

Gía trị học bổng: Đối với bậc Thạc sĩ, học bổng Eiffel bao gồm khoản trợ cấp 1181 euros mỗi tháng (bao gồm 1031 euros chi phí sinh hoạt và 150 euros tiền tiêu vặt)

Đối với bậc Tiến sĩ, học bổng Eiffel bao gồm khoản trợ cấp 1400 euros mỗi tháng trong tối đa 10 tháng.

Ngoài ra, học bổng còn bao gồm vé máy bay khứ hồi về nước, bảo hiểm an sinh xã hội và các hoạt động giao lưu văn hóa. Ứng viên nhận học bổng có thể được trợ cấp tiền nhà với một số điều kiện nhất định. Lưu ý học bổng không bao gồm học phí.

Tiêu chí nộp hồ sơ:

Về quốc tịch: Học bổng chỉ dành cho các ứng viên không mang quốc tịch Pháp. Các ứng viên mang hai quốc tịch, trong đó có quốc tịch Pháp cũng không được phép ứng tuyển học bổng này.

Về độ tuổi: Ứng viên không được quá 30 tuổi (đối với bậc Thạc sĩ) hoặc 35 tuổi (đối với bậc Tiến sĩ) tính đến thời điểm hội đồng tuyển chọn họp ngày 06/03

Về cách thức nộp đơn: Chỉ có hồ sơ nộp bởi các cơ sở giáo dục Pháp mới được xét duyệt. Các trường này có trách nhiệm giảng dạy cho các ứng viên được nhận học bổng họ đã chọn. Hồ sơ được nộp bằng bất kì hình thức nào khác đều sẽ không được xét duyệt. Ngoài ra, ứng viên nào được nhiều hơn một trường đề cử đều sẽ bị loại.

Về các khóa học: Học bổng chỉ dành cho các sinh viên có nguyện vọng theo học bậc học Thạc sĩ (kể cả ở các trường kĩ thuật) và Tiến sĩ. Học bổng Eiffel không được áp dụng cho các khóa đào tạo Thạc sĩ của Pháp ở nước ngoài, do các ứng viên không theo học bậc Tiến sĩ phải hoàn thành 75% thời gian khóa học của mình tại Pháp. Học bổng cũng không áp dụng cho việc đi đào tạo nghiệp vụ theo hợp đồng tập sự hoặc theo hợp đồng chuyên nghiệp.

Về việc nhận học bổng Eiffel cùng với một học bổng khác: Các sinh viên quốc tế, nếu (tại thời điểm nộp đơn) đã nhận học bổng của chính phủ Pháp theo một chương trình khác sẽ không được xét học bổng này, kể cả khi học bổng họ đã nhận không bao gồm bảo hiểm an sinh xã hội.

Về việc ứng tuyển học bổng Eiffel bậc Tiến sĩ: Các trường đại học có thể đề cử học bổng Eiffel bậc Tiến sĩ cho ứng viên đã từng nhận học bổng Eiffel bậc Thạc sĩ. Ứng viên đã từng nhận học bổng Eiffel bậc Tiến sĩ sẽ không được ứng tuyển lần hai. Hồ sơ của các ứng viên từng ứng tuyển nhưng bị từ chối cũng sẽ không được xét duyệt cho dù hồ sơ đó được nộp bởi trường đại học khác hay được đăng kí ứng tuyển cho ngành học khác.

Về việc ứng tuyển học bổng Eiffel bậc Thạc sĩ: Hồ sơ của các ứng viên từng ứng tuyển nhưng bị từ chối sẽ không được xét duyệt cho dù hồ sơ đó được nộp bởi trường đại học khác hay được đăng kí ứng tuyển cho ngành học khác. Các ứng viên đã từng nhận học bổng Eiffel bậc Thạc sĩ sẽ không được ứng tuyển lại học bổng này ở bậc Thạc sĩ.

Về ngôn ngữ: Khi sơ loại, đối với các ứng viên không nói tiếng Pháp, các trường đại học phải đảm bảo rằng khả năng ngôn ngữ của họ đáp ứng được yêu cầu của khóa học tương ứng.

Hạn cuối để nộp hồ sơ qua Campus France là ngày 06/01. Tuy nhiên hạn cuối để đăng kí nhập học ở các cơ sở giáo dục Pháp thường sớm hơn và rơi vào khoảng tháng 11-12 hàng năm.

Phương thức nộp hồ sơ:

Hồ sơ được nộp trực tiếp từ ứng viên sẽ không được xét duyệt.

Hồ sơ ứng tuyển học bổng Eiffel phải được nộp bởi các trường đại học Pháp. Ứng viên phải thoả mãn yêu cầu nhập học của trường để có thể được xét duyệt cho học bổng này.

Để lại bình luận

Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

  • Chat ngay
error: Content is protected !!