Các học bổng trường top ở Hà Lan

I. UNIVERSITY OF AMSTERDAM

1. Amsterdam Merit Scholarships

Bậc học áp dụng: Cử nhân và Thạc sĩ

Chương trình áp dụng:

 • Cử nhân: Một số chương trình thuộc khoa Kinh tế học và Khoa Xã hội học
 • Thạc sĩ: Một số chương trình thuộc khoa Nhân văn học, Khoa Xã hội học và Khoa Khoa học – Tự nhiên

Học bổng Amsterdam Merit Scholarships được tài trợ bởi chính quỹ học bổng của trường Đại học Amsterdam nhằm thu hút các sinh viên quốc tế ở cả hệ cử nhân và thạc sĩ có kết quả học tập xuất sắc đến tham gia học tập và nghiên cứu tại trường.

Giá trị học bổng: dao động trung bình từ 6,000 EURO đến 25,000 EURO cho một năm học tùy vào chương trình học và bậc học. Một số chương trình Thạc sĩ có mức học bổng lên đến 100% học phí và được hỗ trợ thêm phí ăn ở tối đa 11,000 EURO cho một năm học và có thể duy trì sang năm học thứ hai của Thạc sĩ.

Thời gian đăng ký: khác nhau tùy vào chương trình, nhưng thời hạn đăng ký phổ biến và sớm nhất là từ ngày 15/01/2018.

Yêu cầu:

 • Điểm trung bình từ 8.0 trở lên
 • Thư xác nhận từ trường Trung học/Đại học chứng minh ứng viên nằm trong top 10% về kết quả học tập của lớp
 • Thư bày tỏ nguyện vọng thể hiện lý do muốn giành học bổng (từ 300 – 500 từ tùy vào mỗi chương trình yêu cầu) và kế hoạch chi tiêu cho việc du học
 • Ít nhất hai thư tiến cử từ Hiệu trưởng, giáo viên bộ môn hoặc giáo viên chủ nhiệm
 • CV có thể hiện các hoạt động ngoại khóa đã tham dự
 • Chứng chỉ IELTS với kết quả từ 7.0 trở lên và không có band nào dưới 7.0

Quy trình nộp hồ sơ:

 • Hoàn tất điền Đơn xin cấp học bổng trực tuyến hoặc tải về trên trang chủ của mỗi khoa
 • Nộp tất cả các hồ sơ chứng minh ứng viên thỏa mãn được các yêu cầu của học bổng đến văn phòng khoa trước hạn chót nộp hồ sơ.

2. Amsterdam Excellence Scholarship

Bậc học áp dụng: Thạc sĩ

Chương trình áp dụng: Tất cả các chuyên ngành thuộc khoa Kinh tế học, khoa Nhân văn học, khoa Luật, khoa Y, khoa Tâm lý học, khoa Khoa học – Tự nhiên, và khoa Xã hội học.

Học bổng Amsterdam Excellence Scholarships được tài trợ bởi chính quỹ học bổng của trường Đại học Amsterdam nhằm thu hút các sinh viên quốc tế ở hệ Thạc sĩ có kết quả học tập xuất sắc đến tham gia học tập và nghiên cứu tại trường.

Giá trị học bổng: 25,000 EURO cho một năm học

Thời gian đăng ký: 15/01/2018

Yêu cầu:

 • Điểm trung bình từ 8.0 trở lên
 • Thư xác nhận từ trường Trung học/Đại học chứng minh ứng viên nằm trong top 10% về kết quả học tập của lớp
 • Thư bày tỏ nguyện vọng thể hiện lý do muốn giành học bổng (từ 300 – 500 từ tùy vào mỗi chương trình yêu cầu) và kế hoạch chi tiêu cho việc du học
 • Ít nhất hai thư tiến cử từ Hiệu trưởng, giáo viên bộ môn hoặc giáo viên chủ nhiệm
 • CV có thể hiện các hoạt động ngoại khóa đã tham dự
 • Chứng chỉ IELTS với kết quả từ 7.0 trở lên và không có band nào dưới 7.0

Quy trình nộp hồ sơ:

 • Hoàn tất điền Đơn xin cấp học bổng trực tuyến hoặc tải về trên trang chủ của mỗi khoa
 • Nộp tất cả các hồ sơ chứng minh ứng viên thỏa mãn được các yêu cầu của học bổng đến văn phòng khoa trước hạn chót nộp hồ sơ.

3. Holland Scholarship

Bậc học áp dụng: Cử nhân và Thạc sĩ

Chương trình áp dụng: Tất cả các chương trình Cử nhân và Thạc sĩ được giảng dạy tại trường

Học bổng Holland Scholarship được tài trợ bởi chính phủ Hà Lan để thu hút các sinh viên quốc tế đến Hà Lan học tập và nghiên cứu. Số lượng và giá trị học bổng sẽ được chính phủ phân bố cho từng trường Đại học công lập tại Hà Lan dựa theo chính sách và ngân sách của mỗi năm. Học bổng Holland Scholarship chỉ được cấp duy nhất một năm đầu tiên.

Giá trị học bổng: 5,000 EURO cho duy nhất năm đầu tiên

Thời gian đăng ký: 01/04/2018 hoặc được trường tự xét dựa trên hồ sơ đăng ký nhập học

Yêu cầu:

 • Thư bày tỏ nguyện vọng thể hiện lý do muốn giành học bổng (300 từ)
 • Ít nhất hai thư tiến cử từ Hiệu trưởng, giáo viên bộ môn hoặc giáo viên chủ nhiệm
 • CV có thể hiện các hoạt động ngoại khóa đã tham dự

Quy trình nộp hồ sơ:

 • Tải thư bày tỏ nguyện vọng lên trang đăng ký nhập học
 • Hoàn tất hồ sơ trước hạn chót đăng ký và đợi kết quả học bổng

II. UTRECHT UNIVERSITY

1. Utrecht Excellence Scholarships

Bậc học áp dụng: Cử nhân và Thạc sĩ

Chương trình áp dụng:

 • Cử nhân: ngành Kinh tế và Kinh doanh, và Đại học Khai phóng
 • Thạc sĩ: một số chương trình được thuộc khoa Xã hội học, khoa Nhân văn học, khoa Y học, Khoa Khoa học Địa lý, khoa Luật, Kinh tế và Chính trường, và khoa Khoa học – Tự nhiên.

Học bổng Utrecht Excellence Scholarships được tài trợ bởi chính quỹ học bổng của trường Đại học Utrecht  nhằm thu hút các sinh viên quốc tế ở cả hệ cử nhân và thạc sĩ có kết quả học tập xuất sắc đến tham gia học tập và nghiên cứu tại trường. Học bổng Utrecht Excellence Scholarships chỉ được áp dụng cho một số chuyên ngành thuộc sáu Khoa của trường Đại học Utrecht. Sinh viên cần cân nhắc ngành học trước khi nộp hồ sơ xin học bổng.

Giá trị học bổng:  100% học phí và được hỗ trợ phí ăn ở tối đa 11,000 EURO cho một năm học

Thời gian đăng ký: 01/02/2018

Yêu cầu:

 • Thư xác nhận từ trường Trung học/Đại học chứng minh ứng viên nằm trong top 10% về kết quả học tập của lớp
 • Thư bày tỏ nguyện vọng thể hiện lý do muốn giành học bổng
 • Ít nhất hai thư tiến cử từ Hiệu trưởng, giáo viên bộ môn hoặc giáo viên chủ nhiệm

Quy trình nộp hồ sơ:

 • Tải thư bày tỏ nguyện vọng lên trang đăng ký nhập học
 • Hoàn tất hồ sơ trước hạn chót đăng ký và đợi kết quả học bổng

2. Holland Scholarship

Bậc học áp dụng: Thạc sĩ

Chương trình áp dụng: Tất cả các chương trình Thạc sĩ được trường Đại học Utrecht giảng dạy

Học bổng Holland Scholarship được tài trợ bởi chính phủ Hà Lan để thu hút các sinh viên quốc tế đến Hà Lan học tập và nghiên cứu. Số lượng và giá trị học bổng sẽ được chính phủ phân bố cho từng trường Đại học công lập tại Hà Lan dựa theo chính sách và ngân sách của mỗi năm. Học bổng Holland Scholarship chỉ được cấp duy nhất một năm đầu tiên.

Giá trị học bổng: 5,000 EURO cho duy nhất năm đầu tiên

Thời gian đăng ký: 01/02/2018

Yêu cầu:

 • Thư bày tỏ nguyện vọng thể hiện kế hoạch học tập và dự định nghề nghiệp của ứng viên trong suốt thời gian sinh sống và học tập tại Hà Lan
 • Chứng minh khả năng tài chính để chi trả phần chi phí còn lại sau khi trừ học bổng

Cách nộp hồ sơ:

 • Tải thư bày tỏ nguyện vọng và các hồ sơ chứng minh tài chính lên trang đăng ký nhập học
 • Hoàn tất hồ sơ trước hạn chót đăng ký và đợi kết quả học bổng

III. RADBOUD UNIVERSITY

1. Radboud Scholarship Programme

Bậc học áp dụng: Cử nhân và Thạc sĩ

Chương trình áp dụng:

 • Cử nhân: tất cả các chương trình cử nhân được dạy bằng tiếng Anh
 • Thạc sĩ: một số chương trình thuộc khoa Nghệ thuật, khoa Luật, khoa Y, khoa Triết học, Thần học và Tôn giáo học, khoa Khoa học – Tự nhiên, khoa Xã hội học.

Học bổng Radboud Scholarship Programme được tài trợ bởi chính quỹ học bổng của trường Đại học Radboud  nhằm thu hút các sinh viên quốc tế ở cả hệ cử nhân và thạc sĩ có kết quả học tập xuất sắc đến tham gia học tập và nghiên cứu tại trường. Học bổng Radboud Scholarship Program chỉ được áp dụng cho một số chuyên ngành thuộc chín Khoa của trường Đại học Utrecht. Sinh viên cần cân nhắc ngành học trước khi nộp hồ sơ xin học bổng.

Giá trị học bổng: giảm học phí xuống còn 2,060 EURO cho một năm học

Thời gian đăng ký: 01/03/2018

Yêu cầu:

 • Giấy tờ học tập thể hiện kết quả học tập xuất sắc
 • Thư bày tỏ nguyện vọng thể hiện kế hoạch và định hướng học tập và làm việc trong tương lai
 • Ít nhất hai thư tiến cử từ Hiệu trưởng, giáo viên bộ môn hoặc giáo viên chủ nhiệm
 • Kế hoạch tài chính cho việc học tập

Cách nộp hồ sơ:

 • Tải thư bày tỏ nguyện vọng và các hồ sơ học tập, tài chính lên trang đăng ký nhập học
 • Hoàn tất hồ sơ trước hạn chót đăng ký và đợi kết quả học bổng

2. Radboud University Medical Center Study Fund

Bậc học áp dụng: Thạc sĩ

Chương trình áp dụng: Y Sinh và Cơ chế hoạt động vi sinh của dịch bệnh

Học bổng Radboud University Medical Center Study Fund được tài trợ bởi quỹ học bổng của khoa Y của trường Đại học Radboud nhằm thu hút các sinh viên quốc tế xuất sắc đến học tập và nghiên cứu tại các phòng nghiên cứu trực thuộc khoa Y của trường.

Giá trị học bổng: 100% học phí và toàn bộ phí ăn ở khi học tập và nghiên cứu tại trường

Thời gian đăng ký: đăng ký chung khi đăng ký nhập học

Yêu cầu:

 • Học bạ và bằng tốt nghiệp thể hiện kết quả học tập xuất sắc
 • Thư bày tỏ nguyện vọng thể hiện kế hoạch và định hướng học tập và làm việc trong tương lai
 • Ít nhất hai thư tiến cử từ Hiệu trưởng, giáo viên bộ môn hoặc giáo viên chủ nhiệm

Cách nộp hồ sơ:

 • Chỉ cần đánh “chọn” vào ô đăng ký học bổng khi đăng ký nhập học trên giao diện Osiris

3. Radboud Faculty of Arts Study Funds

Bậc học áp dụng: Thạc sĩ

Chương trình áp dụng: một số chương trình thuộc khoa Nghệ thuật

Học bổng Radboud Faculty of Arts Study Funds được tài trợ bởi quỹ học bổng của khoa Nghệ thuật của trường Đại học Radboud. Học bổng này không được trao riêng lẻ mà là một loại học bổng bổ sung cho các sinh viên quốc tế đã giành được học bổng Radboud Scholarship Programme hoặc học bổng Orange Tulip.

Giá trị học bổng: 2,500 EURO cho một năm học

Thời gian đăng ký: 01/03/2018

Yêu cầu:

 • Phải là ứng viên đã giành được học bổng Radboud Scholarship Programme hoặc học bổng Orange Tulip

Cách nộp hồ sơ:

 • Ứng viên sẽ được tự xét học bổng, không cần phải nộp hồ sơ

Để lại bình luận

Chat Facebook
 • Chào bạn!

 • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

 • Chat ngay
error: Content is protected !!