Học bổng 50% tổng chi phí tại East Tennessee University, Mỹ

Học bổng Sinh viên Quốc tế Học bổng Ưu tú dành cho sinh viên quốc tế mới tìm kiếm bằng tốt nghiệp hoặc đại học. Học bổng chỉ bao gồm 50 phần trăm tổng chi phí học phí và ăn ở trong và ngoài tiểu bang.

Không có chi phí bổ sung hoặc chi phí được bảo hiểm. Giải thưởng học bổng chỉ có thể được sử dụng để học tại ETSU.

Giải thưởng có sẵn cho:

 • Tám học kỳ cho người nhận đại học
 • Năm học kỳ cho người nhận tìm kiếm bằng thạc sĩ, hoặc tương xứng với độ dài của chương trình (xem danh mục sau đại học của ETSU).
 • Tám học kỳ cho sinh viên tiến sĩ, hoặc tương xứng với độ dài của chương trình (xem danh mục sau đại học ETSU).
 • Học bổng có thể được sử dụng cho học kỳ mùa hè nếu tham gia các khóa học trên mặt đất.
 • Học bổng có thể không được sử dụng cho học kỳ mùa đông.

Yêu cầu về tính đủ điều kiện:

Ứng viên phải:

 1. Nộp đơn xin nhập học vào ETSU (tuyển sinh đại học, tuyển sinh sau đại học)
 2. Có hoặc dự định có visa sinh viên F-1 hoặc J-1 (thông tin visa F-1, thông tin visa J-1)
 3. Có một hồ sơ chứng minh thành tích học tập

Quy trình đánh giá:

Tất cả sinh viên quốc tế nộp đơn xin nhập học vào trường đại học đều được xét học bổng. Sau khi nhập học, ứng viên đáp ứng các tiêu chí sau sẽ được cấp học bổng tự động:

 • Điểm trung bình GPA 3.0 tối thiểu trên thang điểm 4.0 của Hoa Kỳ (người nộp đơn mới nhất)
 • Điểm trung bình GPA 3.0 tối thiểu trên thang điểm 4.0 của Mỹ (ứng viên chuyển trường đại học và ứng viên sau đại học)

Các ứng viên đủ điều kiện cho học bổng sẽ nhận được thông báo về giải thưởng trong thư tuyển sinh.

Học sinh nào muốn nhận giải thưởng học bổng phải hoàn thành và nộp mẫu chấp nhận học bổng trong vòng ba tuần kể từ ngày nhận thư. Sinh viên đủ điều kiện có thể tìm thấy liên kết đến mẫu chấp nhận học bổng trực tuyến trong thư tuyển sinh.

Điều kiện bổ sung:

 • Người nhận phải duy trì trạng thái toàn thời gian.
 • Người nộp đơn phải có điểm GPA 3.0 (trung học, hoặc điểm trung bình GPA, tùy thuộc vào sinh viên năm thứ nhất, chuyển trường hoặc người nộp đơn sau đại học)
 • Người nhận đại học phải duy trì trung bình 2,75 điểm học kỳ để tiếp tục nhận học bổng. Người nhận sau đại học phải duy trì điểm trung bình GPA 3.0.
 • Học bổng chỉ áp dụng cho học phí trong và ngoài bang. Người nhận sẽ được yêu cầu thanh toán các khoản phí khác như phí chương trình, học phí, chi phí nhà ở và chi phí bảo hiểm y tế.

Để lại bình luận

Chat Facebook
 • Chào bạn!

 • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

 • Chat ngay
error: Content is protected !!